Mobilitetspaketet

Beslutet fattades under sommaren 2020 och de flesta reglerna ska tillämpas från och med den21 februari 2022. Föraren ska mata in symbolen för det land föraren kommer in i efter att ha passerat enmedlemsstats gräns. Föraren får om det behövs vid detta tillfälle ta ut förarkortet i syfte attmata in symbolen för land. Det ska…

Läs mer

Vi utökar och utvecklar verksamheten!

Vi utökar och utvecklar verksamheten! Vi är väldigt glada och stolta över att fr.o.m den 1 april ta över och driva vidare KG Sandströms verkstad i Malmö.Verkstaden kommer att fortsätta som tidigare med samma höga kvalitet och kompetenta personal. Färdskrivarbolaget kommer att utöka verkstadens tjänster med det utbud vi har idag bestående av besiktning av…

Läs mer
Färdskrivarbolaget Sverige AB