Vi utbildar både chaufförer och exempelvis administratörer

Analys och rådgivning

Analys och rådgivning.

Vi jobbar också med en rådgivande verksamhet i hanteringen av färdskrivare och färdskrivardata samt ett aktivt och förebyggande arbete med kör- och vilotider.
Vi utbildar både chaufförer och exempelvis administratörer och transportledare i hur man aktivt kan förbättra sin hantering och planering kring kör- och vilotider.
Många fel som registreras handlar inte alls om fusk som det ofta står i olika reportage utan beror på ren okunskap och slarv och kan ganska enkelt avhjälpas genom utbildning och korrigerande åtgärder.
Att aktivt arbeta med medvetenhet och kunskap är det bästa sättet att få ner antalet kostsamma och onödiga felregistreringar.

Minimal bearbetningstid

Tack vare väletablerade rutiner och snabbt agerande så kan vi försäkra minimal bearbetningstid för nya likväl befintliga kunder.

Erfaren personal

Vår personal har bred kunskap inom branschen och gedigen erfarenhet för att kunna stå till tjänst på bästa sätt.

Modern teknologi

Vi använder oss alltid av den senaste teknologin som effektiviserar och ser till så att ni kan fokusera mer på kärnverksamheten.