Att hjälpa våra kunder med kontroll, besiktning och installation

KONTROLL OCH INSTALLATION AV FÄRDSKRIVARE​

Kontroll och installation av färdskrivare.

Vår idé är att hjälpa våra kunder med kontroll, besiktning och installation av färdskrivare när bilarna ändå står still. Att ta en bil ur produktion för ett förhållandevis kort arbete är ofta onödigt och kostsamt. 

Den periodiska kontrollen av färdskrivare sammanfaller ju inte alltid med annan service och får då kanske göras onödigt tidigt, ibland flera månader innan utgångsdatum för att passa in i serviceintervallet.

Vi kan utföra arbete på färdskrivarna på dag-, kvällstid eller helg beroende på när det passar just er verksamhet.

Minimal bearbetningstid

Tack vare väletablerade rutiner och snabbt agerande så kan vi försäkra minimal bearbetningstid för nya likväl befintliga kunder.

Erfaren personal

Vår personal har bred kunskap inom branschen och gedigen erfarenhet för att kunna stå till tjänst på bästa sätt.

Modern teknologi

Vi använder oss alltid av den senaste teknologin som effektiviserar och ser till så att ni kan fokusera mer på kärnverksamheten.